Kdo jsem?

Říkam o sobě, že jsem specialista na pronájmy bytů.

Pronájem je daleko složitější služba pro klienta, než samotný prodej nemovitostí, kde makléř čeká až zájemce z prohlídky zavolá a sdělí mu – beru to.

 

To jestli jsem či nejsem specialista „nejen na pronájmy“ si ověříte pokud se na mě obrátíte, a nezávazně se potkáme u kávy a pohovoříme jaké mám zkušenosti a jaké jsou moje postupy při pronájmu/prodeji.

 

Pronájmy bohužel často dělají hlavně začínající realitní makléři, kteří v realitách začínají a jejich hlavním cílem může být – rychle pronajmout, jelikož potřebují rychlou odměnu, a to Vám rozhodně nezajistí kvalitně obsazený byt.

 

Pro kvalitně obsazování bytů mě asi předurčila má předchozí práce SPOJENÁ S VYMÁHÁNÍM DLUHŮ:

 

Pracovní zkušenosti

 • 2013 – současnost – REALITNÍ MAKLÉŘ

 • 2006 - 2013 – 7 let práce spojená s vymáháním pohledávek na těchto pozicích

 • 2007 -  5/2013 Profidebt s.r.o.

 • 2007 - 2011    OSVČ vymáhání pohledávek pro spol. Profidebt a spol. Proficredit

 • 2006 - 2007    Profireal a.s.

 • 1995 - 2006    Stamag-Ireks spol. s.r.o.

Profidebt s.r.o

 • 2007 – 2009 manažer  call centra a support centra

 • 2009 – 2011 manažer pro mandátní správu pohledávek

  • 2011 – 2013 manažer těchto oddělení:
   call centra                              _______20 operátorů
   support centra                       _______7 operátorů
   SKIP tracing                           _______4 operátoři
   marketingové call centrum   ______3 operátoři

   Celkově jsem vedl 36 zaměstnanců včetně team leadera a asistentky

    

 • 2011 – 05/2013

  manažer call centra a support centra, SKIP tracing -dohledávání kontaktů, marketingové call centrum

   

  • Vývoj nových oddělení

  • Řízení všech spravovaných oddělení

  • Dohled nad plněním plánů jednotlivých oddělení

  • Pravidelné porady se zaměstnanci na oddělení

  • Zavádění opatření pro zvýšení efektivit procesů vedoucích k plnění plánů

  • Tvorba motivačních a provizních systému pro OP

  • Zavádění nových trendů

  • Vytváření Sw zadání

  • Vytváření metodik při vzniku nových oddělení

  • Vytváření systémů pro kontrolu správné činnosti oddělení / zaměstnance

  • Realizace opatření pro zlepšování nových oddělení

  • Nábory zaměstnanců

  • Kontroling zaměstnanců

  • Kontroling v dodržování postupů

  • Vyhodnocování statistických ukazatelů

  • Pravidelné porady se zaměstnanci na oddělení

*  Z důvodu rozsáhlých pracovní činností spojených s manažerskou a provozní  činností pří budování a řízení 4 oddělení uvádím jen hlavní pracovní činnosti.
 

 • 2009 – 2011 manažer pro mandátní správu pohledávek
   

  • Rozjetí mandátní správy

  • Realizace vymáhání pohledávek na mandátní správu pro bankovní i nebankovní sektor

  • Realizace projektu pro zjištění vlastní kontroly kvality vymáhání pohledávek společností Profidebt. Zapojení konkurenčních IA při vymáhání odkoupených pohledávek spol. Profidebt

  • Přípravy nabídek pro mandanty vč. presentace na výběrových řízeních

  • Tvorba analýz

  • Kontrolní činnost při práci s pohledávkou v jednotlivých fázích
   (nastavování optimalizace procesů vůči efektivitě inkasa, kontrola práce operátorů a inkasních pracovníků v terénu)

  • Zavádění nových procesů při práci s pohledávkou

  • Zavádění kontrolních činností

  • Reporting mandantům

    

 • 2007 – 2009 manažer  call centra a support centra
   

  • Kompletní vybudování call centra

  • Realizace informačního systému pro vymáhání pohledávek z call centra

  • Zvýšení podílu inkasa o 50%

  • Supervize hovorů, včetně následného doškolení a zpětné vazby

  • Zavedení team leaderů pro supervize hovorů

  • Kontrola výkonnosti call centra a operátorů

  • Dohled při budování call centra ve spol. Profidebt Slovenská rebublika

    

OSVČ

 • 2007 –  2011 - vymáhání pohledávek

  • mimosoudní vymáhání pohledávek

  • soudní vymáhání pohledávek

Profireal a.s.

 • 2006 – 2007  manažer  sítě inkasních pracovníků

  • vedení měsíčních porad inkasních pracovníků v jednotlivých regionech

  • dohled nad dodržováním směrnic pro inkasní pracovníky

  • dohled nad výkonností jednotlivých regionů

  • nábor nový inkasních pracovníků

  • přidělování nových pohledávek dle působnosti inkasních pracovníků

  • odběr pohledávek splňující podmínky exekuce

  • výjezdy do terénu k zajištění kontroly práce inkasních pracovníků

  • vlastní vymáhání pohledávek

  • mnoho dalších činností spojených s vedením sítě inkasních pracovníků

  • řízení a zajištění bezproblémového fungování inkasní sítě

  • nábor, školení nových IP a ukončování spolupráce s inkasními pracovníky

  • zajištění součinnosti a předávání potřebných informací inkasním pracovníkům ohledně jim přidělených pohledávek

  • komunikace s klienty, příp. jejich právními zástupci přidělených do inkasní sítě

  • zajištění vyhotovování materiálů pro výkon inkasní činnosti inkasními pracovníky

  • schvalování a uzavírání dohod o uznání dluhu, příp. dohod o narovnání

  • zajištění evidence a archivace veškerých materiálů vzniklých v průběhu inkasního řízení

  • zajištění pravidelného přenesení informací o průběhu inkasního řízení do informačního systému Profireal 

  • příprava provizních podkladů pro inkasní pracovníky (čti vymahače) a zajištění výplaty provizí

  • vytváření motivačních programů pro inkasní pracovníky

  • řešení nestandardních situací

  • a další související činnosti.

Stamag-Ireks spol. s.r.o.

 • 2002-2006 vedoucí provozu

  • správy a vymáhávání pohledávek (včetně zajištění exekuce na majetek dlužníků)

  • mimosoudní vymáhání pohledávek

  • soudní vymáhání pohledávek

  • zajištění exekuce

  • zveřejňování pohledávek na elektronických burzách s pohledávkami

  • odkup pohledávek

  • veškeré písemné, telefonické upomínky, výzvy k úhradě, urgence atd.,
   - veškerá osobní jednání s dlužníky včetně legislativních úkonů, jako např. uznání závazku, splátkový kalendář atd.,
   - kontinuální dohled nad platební morálkou,
   - prověřování bonity, postavení na trhu - nejen současných, ale především nových obchodních partnerů,

  • spolupráce s renomovanými advokátními kancelářemi z Pardubic i Prahy

  • administrativní práce (firemní smlouvy, prodejně orientované smlouvy)

  • vedení pracovního týmu (3 lidí)

  • organizace týdenních prac. plánů

  • porady s pracovním týmem

  • zefektivňování chodu firmy

  • vyhodnocování prodeje - analýzy

  • kontrola dodavatelských faktur dle obchodních smluv a podmínek

  • denní komunikace s odběrateli a dodavateli (zboží, dodávky, fakturace, vymáhání pohledávek, .….)

  • koordinace dodávek zboží – komunikace s logistickým oddělením

  • kontrola vedení skladu a oběhu zboží

  • správa databáze zákazníků

  • plánování reklamních akcí

  • vyřizování požadavků zákazníků

  • řešení reklamací a procesů dodávek zboží

  • spolupráce s grafiky na vzhledu a image propagačních materiálů

  • marketing – zajišťování vzorků a fotodokumentace, katalogů ceníků pro obchodní partnery

  •  dohled nad franchisingovými partnery
    

 • 2000-2002 obchodní zástupce pro celou ČR
   

  • shánění firemních zákazníků

  • školení personálu

  • jednání se zákazníky(řešení požadavků)

  • zajišťování prezentačních dnů, veletrhů a výstav
    

 • 1998-2000 zřízení a vedení detašované pobočky pro zastupování ve východočeském, jihomoravském a severomoravském kraji
   

  • technická kontrola a údržba strojů v provozu a na skladě

  • shánění potenciálních klientů
    

 • 1995-1997 technik zmrzlinových strojů
   

  • zajištění a provádění veškerých servisních služeb a oprav

  • technická kontrola a údržba strojů v provozu a na skladě

  • dodávky zboží a hygienická služba

  • instalace a ukončení provozu technologie Lunamil

 

 

Tak, a to je asi tak o mě.
Teď už mi jen zavolat 602 702 702

Není lepší trávit Váš volný čas jinak než prací, kterou Vám zajistím?
Zavolejte mi a popovídáme si, co pro Vás mohu udělat.

Martin Socha 602 702 702

 

Přihlášení k newsletteru

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • LinkedIn Sociální Icon
 • Instagram

©2021 S Makléřem - Martin Socha.